Άρυα

Μια δημιουργία που προσδίδει αέρα ανανέωσης στο χώρο σας. Η τραπεζαρία Άρυα είναι μια διαφορετική πρόταση. 

Δυνατότητα αλλαγής διαστάσεων και αποχρώσεων.

Άρυα τραπεζαρία